star_logo.png 臓器運動の解析で世界の最先端を走るスターメディカル

HOME > 製品情報 > CRYOALFA > CRYOALFA_オプション

CRYOALFA-オプション

■先端チップ(用途に応じて12種類の先端チップモデル)

title-bar2.pngLiquid タイプ
cryoalfaTip-01.png


title-bar2.pngContact タイプ
cryoalfaTip-02.png

7_space.png

title-bar2.png収納ケース
cryoalfa-case.png

cryoalfa_logo-S.png
クリオアルファ

Multi-op.png
マルチモデル